2012-02-16 Comenius część oficjalna – Official Farewell Lunch


Ostatnie próby – Final folk dance rehearsal
Spotkanie z gośćmi – Meeting with authorities
Tańce w strojach ludowych - Folk dance in costumes
Prezentacje nt. Tradycji pracy i sposobach spędzania wolnego czasu – Presentations on traditional ways of work and leisure
 • IMGP1222
 • IMGP1221
 • IMGP1223
 • IMGP1224
 • IMGP1225
 • IMGP1226
 • IMGP1227
 • IMGP1238
 • IMGP1239
 • IMGP1240
 • IMGP1241
 • IMGP1242
 • IMGP1243
 • IMGP1244
 • IMGP1245
 • IMGP1246
 • IMGP1247
 • IMGP1248
 • IMGP1258
 • IMGP1259
 • IMGP1262
 • IMGP1263
 • IMGP1264
 • IMGP1265
 • IMGP1276
 • IMGP1277
 • IMGP1278
 • IMGP1281
 • IMGP1288
 • IMGP1289
 • IMGP1292
 • IMGP1293
 • IMGP1294
 • IMGP1295
 • IMGP1296
 • IMGP1297
 • IMGP1298
 • IMGP1299
 • IMGP1300
 • IMGP1301
 • IMGP1305
 • IMGP1306
 • IMGP1307
 • IMGP1308
 • IMGP1309
 • IMGP1310
 • IMGP1311
 • IMGP1312
 • IMGP1313
 • IMGP1314
 • IMGP1315
 • IMGP1316
 • IMGP1319
 • IMGP1320
 • IMGP1322
 • IMGP1323
 • IMGP1324
 • IMGP1325
 • IMGP1328
 • IMGP1329
 • IMGP1332
 • IMGP1338
 • IMGP1340
 • IMGP1343
 • IMGP1344
 • IMGP1349
 • IMGP1352
 • IMGP1353
 • IMGP1355
 • IMGP1356
 • IMGP1360
 • IMGP1362
 • IMGP1363
 • IMGP1364
 • IMGP1366
 • IMGP1370
 • IMGP1371
 • IMGP1376
 • IMGP1377
 • IMGP1379
 • IMGP1381
 • IMGP1383
 • IMGP1385
 • IMGP1386
 • IMGP1389
 • IMGP1390
 • IMGP1392
 • IMGP1393
 • IMGP1394
 • IMGP1397
 • IMGP1398
 • IMGP1399
 • IMGP1400
 • IMGP1401
 • IMGP1402
 • IMGP1403
 • IMGP1404
 • IMGP1405
 • IMGP1406
 • IMGP1407
 • IMGP1411
 • IMGP1412
 • IMGP1413
 • IMGP1414
 • IMGP1415
 • IMGP1416
 • IMGP1417
 • IMGP1418
 • IMGP1420
 • IMGP1421
 • IMGP1425
 • IMGP1426
 • IMGP1427
 • IMGP1428
 • IMGP1429
 • IMGP1430
 • IMGP1431
 • IMGP1433
 • IMGP1434
 • IMGP1435
 • IMGP1466
 • IMGP1468
 • IMGP1473
 • IMGP1474
 • IMGP1476
 • IMGP1480
 • IMGP1482
 • IMGP1483
 • IMGP1484
 • IMGP1485
 • IMGP1486
 • IMGP1514
 • IMGP1520
 • IMGP1521
 • IMGP1522
 • IMGP1524
 • IMGP1527
 • IMGP1528
 • IMGP1529
 • IMGP1531
 • IMGP1537
 • IMGP1538
 • IMGP1541
 • IMGP1542
 • IMGP1546
 • IMGP1547
 • IMGP1548
 • IMGP1550
 • IMGP1551
 • IMGP1557
 • IMGP1558
 • IMGP1559
 • IMGP1561
 • IMGP1563
 • IMGP1564
 • IMGP1565
 • IMGP1566